Onze directie

Dirk Schmidt-Holzmann

Directeur

Hakim Hennen


Directeur

Aan het hoofd van ons team in België, Duitsland, Frankrijk of Zwitserland staat Dirk Schmidt-Holzmann met de functie van algemeen directeur.

Hakim Hennen staat aan het hoofd van Terval Ltd. en is tevens verantwoordelijk voor de andere dochterondernemingen op het gebied van verkoop en administratie.

Direct : +32 (0)4 256 93 43

Direct : +32 (0)4 256 93 

Terval SA

Yannick Detilloux

Vertegenwoordiger
België

Arthur Boulie

derivatenhandelaar

Luc Joassin

technisch directeur

Gilles Henquin

Plaatsvervangend technisch directeur
Environment Manager

Yannick staat in voor de commerciële relaties met de Belgische industrieën, om de best mogelijke diensten aan te bieden aan de klanten en medewerkers.

Arthur is altijd op de hoogte van de laatste markttrends en jongleert met de API 2 en 4 curves terwijl hij de beste investeringsbeslissingen neemt in industriële energie.

Luc is het hoofd van het technische team. Hij is verantwoordelijk voor de site en de productie ervan en leidt een team van een twintigtal arbeiders om op tijd de juiste hoeveelheden van adequate producten te leveren.

Gilles is verantwoordelijk voor het milieu en ziet erop toe dat alle milieunormen en -regels worden nageleefd. Hij bestuurt de drone ook voor voorraadcontrole.

Direct : +32 (0)4 256 93 48

Direct : +32 (0)4 256 93 54

Direct : +32 (0)4 256 93 45

Direct : +32 (0)4 256 93 45

Béatrice Treskow

Administratie en logistiek
schepen en aken

Stéphane Bourgeois

Administratieve en logistieke ondersteuning

Stéphane Treskow

Logistieke Binnenvaartschepen

Christoph Fuchs

Logistiek vrachtwagen

Beatrice houdt zich bezig met maritieme logistiek en zeeschepen, die voor haar geen geheimen meer hebben. Beatrice zorgt voor de organisatie en de verzending van de aangekochte producten in de 4 hoeken van de wereld en zorgt ervoor dat ze op het juiste moment op de juiste plaats aankomen.

Stéphane zorgt voor de administratieve en digitale kant van het bedrijf, inclusief facturering en klantenservice. Hij is belast met back-office taken voor Duitse, Belgische en Franse klanten.

Stéphane bekleedt de positie van meestermeter. Hij is de contactpersoon voor inkomende en uitgaande binnenschepen op onze terminal, die zich zowel bezighoudt met de vervoersdocumenten als met het eigenlijke peilen.

Voor alle zaken betreffende de weglogistiek zorgt Christoph voor transportdocumenten, weging, relaties met transportbedrijven, alsook voor de facturatie aan klanten en administratieve taken.

Direct : +32 (0)4 256 93 41

Direct : +32 (0)4 256 93 52

Direct : +32 (0)4 256 93 56

Direct : +32 (0)4 256 93 57

Agnieszka Fenyk

Administratieve en logistieke ondersteuning

Dominique Lambermont

boekhouding

Sylvie Ramirez


Boekhoudkundig Assistent

Marc Stachulec

Kwaliteitsmanager
Laboratorium

Als back-office administrator is Agnieszka verantwoordelijk voor de binnenvaartlogistiek en vrachtwagenondersteuning, alsook voor de facturatie aan Franse en Duitse klanten.

Voor alle inkomende facturen zorgt Dominique voor de boekhouding van het Belgische filiaal.

Ter ondersteuning van de boekhoudafdeling staat Sylvie Dominique bij in de administratieve taken met betrekking tot de boekhouding van het bedrijf.

Als hoofd van het laboratorium en kwaliteitsmanager is Marc verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van inkomende en uitgaande producten, zowel voor als na de behandeling ervan. Van analyse tot kwaliteitscontrole, zorgt hij ook voor de computeruitrusting en de serverdatabanken van het bedrijf.

Direct : +32 (0)4 256 93 48

Direct : +32 (0)4 256 93 51

Direct : +32 (0)4 256 93 58

Direct : +32 (0)4 256 93 47

Terval SARL

Nicolas Strunden

Vertegenwoordiger
Frankrijk

Sylvie Pihan

Administratief
Logistiek & Boekhouding

Direct : +33 1 47 50 31 13

Direct : +33 1 47 50 31 13

Terval GmbH

Heiko Klemp

Vertegenwoordiger
Duitsland

Heiko zorgt voor de commerciële relaties met Duitse klanten. Hij is altijd op zoek naar de best mogelijke oplossingen om aan de behoeften van onze Duitstalige cliënten te voldoen.

Direct : +32 (0)4 256 93 42

Terval CH

Moritz Indlekofer

Vertegenwoordiger
Zwitserland

Jana Bühler

Administratief
Logistiek & Boekhouding

Direct : +41 61 551 12 12

Direct : +41 61 551 12 12