Cementreagentia

40

jarenlange ervaring

1.000.000

ton verwerkte producten per jaar

150.000

m² opslagruimte

11

bedieningscentrum

Terval ontwikkelt haar productportfolio om beter in te spelen op de vraag van haar partners naar biomassaproducten.

Met bijna 15.000 m2 overdekte opslagruimte die volledig gewijd is aan biomassa en 15 hectare buitenterrein investeert Terval in zijn strategische positie in het hart van Europa, met directe verbindingen naar zeehavens en spoorwegen.

Terval betrekt een groot aantal verschillende biomassa’s om haar partners het product te kunnen bieden dat het beste bij hen past

Oxyde de fer

Door ijzeroxide als katalysator te gebruiken, kan het klinkerproces bij een lagere temperatuur plaatsvinden en is er dus minder energie nodig.

Sulfate de calcium

Calciumsulfaat, een verhardingsregelaar in de cementsector, kan worden gecombineerd met gips of worden omgezet in anhydriet.